Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Osobom korzystającym z ogrzewania domu gazem ziemnym przysługuje dofinansowanie w formie refundacji podatku VAT od gazu zakupionego po 1 stycznia 2023 r.

Refundacja przysługuje mieszkańcowi Gminy Czerwin, który zawarł umowę sprzedaży paliw gazowych i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT za gaz oraz spełnia łącznie dwa warunki:

  • Warunek 1: korzysta z ogrzewania gazowego i urządzenie grzewcze zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jako główne źródło ogrzewania,
  • Warunek 2: gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:

- w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

Gdzie składa się wniosek

Mieszkańcy Gminy Czerwin składają wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwinie, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.30.   

Wniosek składa się:

  • na piśmie, lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek musi być podpisany elektronicznie), lub
  • przy użyciu aplikacji mObywatel

Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

W każdym przypadku:

  • faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.
  • dokumenty zaświadczające o dochodzie w przypadku, gdy wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym; takimi dokumentami mogą być na przykład:

- dowód zasądzenia alimentów,

- informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,

- informacje o przyznanym stypendium,

- informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. Urząd uzyskuje dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez usługę CSIZS Emp@tia.

Termin złożenia wniosku

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

  • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
  • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData