Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen gazu, energii elektrycznej i żywności dla budżetów domowych. Stawki dodatku osłonowego są uzależnione m.in od wysokości dochodu oraz liczby osób w gospodarstwie domowym.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym
 • Ustawa z dnia 28 litopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100zł;
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500zł na osobę;
 • osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza wyżej wymienione kwoty, przy czym kwota dodatku będzie wówczas pomniejszana o kwotę tego przekroczenia tzw. zasady "złotówka za złotówkę". Jeżeli wysokość dodatku ustalona wg. tej zasady jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana jest na podstawie definicji dochodu  określonej w art.  3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada  o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • roku 2020 tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
 • roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 pażdziernika 2022 roku.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 dla gospodarstwa domowego składającego się z conajmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z conajmniej 6 osób.

By otrzymać podwyższony dodatek osłonowy, konieczny jest wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dodatek osłonowy przysługuje za okres  od dnia 1 stycznia2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach:

 • jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch równych ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022r.
 • jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022r. - dodatek wypłacony będzie jednorazowo a wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022r.

Wnioski o dodatek osłonowy złożone po 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje:

 • Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwinie (pok. nr 8). Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w biurze Ośrodka oraz do wydrukowania w załączniku.
 • Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePuap.
 • Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznewj wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku w urzędzie.
 • Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. wnioski o przyznanie dodatku energetycznego będą pozostawiane bez rozpoznania.

dodatek osłonowy 2.png (373 KB)

dodatek osłonowy.png (372 KB)

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData