Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informujemy, że od dziś można składać wnioski o dodatek węglowy.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Zgodnie z treścią Ustawy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny, piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,

- zasilane paliwami stałymi.

 * Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kwota dodatku:

Kwota dodatku węglowego to 3 000 zł – przyznawane jednorazowo

Ostateczny termin składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są do dnia 30 listopada 2022r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość) i jego gospodarstwa domowego. We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.

Dodatkowe informacje:

▪ W przypadku, gdy wniosek o dodatek węglowy  dla gospodarstwa domowego   wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany wnioskodawcy,    który złożył taki wniosek jako pierwszy.

▪  Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego)Informacja o przyznaniu dodatku węglowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznewj wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku w urzędzie.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego  w formie papierowej przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwinie (pok. nr 8).  Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w biurze Ośrodka oraz do wydrukowania w załączniku. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez Internet, np. za pomocą platformy ePuap.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData