Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535) konieczne jest powołanie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Czerwin odpowiedzialnego za podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Czerwin.
Wobec powyższego, działając w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 9a ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami Uchwały Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Czerwin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2023 r., poz. 9786) Wójt Gminy Czerwin ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz Gminy Czerwin i jej mieszkańców w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej na członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
Wytypowany przedstawiciel będzie obowiązany do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu i wykonywania zadań w ramach swoich obowiązków służbowych i zawodowych.
Organizacje zainteresowane udziałem w Pracach Zespołu Interdyscyplinarnego proszone są o zgłoszenie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie w terminie do dnia 15 września 2023 roku.
Z organizacją pozarządową, której przedstawiciel zyska akceptację Wójta do bycia członkiem Zespołu, zostanie zawarte stosowne porozumienie, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.