Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Program „Opieka wytchnieniowa"-edycja 2021r.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Opieka wytchnieniowa” -edycja 2021 r., realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie planuje przystąpić w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa” –edycja 2021r., realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje o Programie umieszczone są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie osobiście, telefonicznie pod nr 29 761 45 92 w. 36, 52 bądź elektronicznie na emal: ops@czerwin.pl w terminie do 4 stycznia 2021 roku.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie przez Gminę Czerwin o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2021 r.