Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

  Projekt skierowany jest do 60 osób (36K, 24M) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, obszaru województwa mazowieckiego wyłącznie z obszarów wiejskich (gmin) poniżej progu defaworyzacji, w tym: min. 80% uczestników- osób doświadczające wielokrotnego wykluczenia rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, min. 5% uczestników- osób z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy oraz osoby korzystające z PO PŻ.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej poprzez zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, w wyniku których uczestnicy nabędą kwalifikacje i/lub podejmą zatrudnienie.

ZAPEWNIAMY

·        Szkolenie zawodowe

·        Materiały szkoleniowe

·        Catering

·        Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego psychologa i pośrednika pracy

·        STYPENDIUM SZKOLENIOWE

·        3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY

·        Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU- ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO PREFERENCJI I SYTUACJI UCZESTNIKÓW NA ETAPIE DIAGNOZY IPD:

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla 60 osób
  • Zintegrowane poradnictwo rodzinne dla 60 osób
  • Warsztaty rozwoju osobistego dla 36 osób
  • Coaching grupowy dla 24 osób
  • Szkolenie zawodowe dla 60 osób
  • Pośrednictwo pracy dla 20 osób
  • 3 miesięczny staż zawodowy dla 40 osób

Przystąpienie do projektu jest szansą na podwyższenie aktywności zawodowo-edukacyjnej, zdobycie nowych kompetencji/kwalifikacji, zwiększenie zdolności do zatrudnienia, a w konsekwencji znalezienia pracy. W związku z tym wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie.

Rekrutacja trwa od 01.09.2018 do 30.11.2018

Plakat informacyjny