Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS pn. ”Bądź KLUCZEM do LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!” nr. RPMA.09.01.00-14-9689/17, przez firmę VIVID Consulting Sp. z o.o. zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie w działaniach informacyjno- promocyjnych projektu.

Być może w Państwa otoczeniu  są osoby, które byłyby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach zawodowych, które są dostosowane do Uczestników, poradnictwie/doradztwie zawodowym.

W ramach projektu oferujemy także stypendium szkoleniowe dla Uczestników, catering, certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje oraz płatne staże.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE - udział w nim jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa Mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym osób:

 • biernych zawodowo,
 • bezrobotnych objętych III profilem wsparcia,
 • korzystających z POPŻ,
 • niepełnosprawnych.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu   (w wymiarze 6h/os.),
 • Warsztaty motywacyjne (16h/os.),
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (20h/os.),
 • Indywidualne poradnictwo prawne (6h/os.),
 • Pośrednictwo pracy (6h/os.),
 • Szkolenia zawodowe (72h/os.),
 • Staż zawodowy (3 miesiące).

Uczestnicy Projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, prowadzące do zdobycia określonych kompetencji i/lub kwalifikacji a w efekcie wzrostu aktywności społecznej i/lub podjęcie zatrudnienia.

Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb uczestników projektu. Szkolenia zorganizowane będą w miejscu zebrania się grupy średnio 12 osobowej, na terenie woj. mazowieckiego. 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Tel.: 577 103 457

 e-mail: karolina.wrzos@vc.edu.pl

 Z poważaniem,

____________________________________________________________________

Vivid Consulting Sp. z o. o.

 1. Plac Solny 14 lokal 3, 50-062 Wrocław NIP:8951963618 REGON: 021166709